Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Základem tohoto textu je klasifikace WHO. Nicméně do WHO klasifikace nebyly začleněny četné nově vzniklé jednotky. Od doby vydání poslední WHO klasifikace byly některé kategorie aktualizovány. Rádi bychom průběžně doplňovali novinky týkající se nádorových lézí varlete a nadvarlete.


Index

A.N Á D O R O V É   L É Z E
1Germinální tumory
1.0Obecný úvod
1.1In situ léze
1.1.1Intratubulární germinální neoplasie, NS (IGNNS)
1.1.2Intratubulární seminom
1.1.3Intratubulární embryonální karcinom
1.1.4Další formy intratubulární germinální neoplasie
1.2Tumory jednoho histologického typu (čisté formy)
1.2.1Seminom
1.2.2Spermatocytární seminom (SS)
1.2.3Embryonální karcinom (EK)
1.2.4Nádor ze žloutkového váčku (Yolk sac tumour) (YST)
1.2.5Polyembryom
1.2.6Trofoblastické tumory
1.2.6.1Choriokarcinom
1.2.6.2Placental site trofoblastic tumor
1.2.7Teratom
1.2.7.1Teratom s maligními oblastmi
1.3Smíšené germinální novotvary (tumory více než jednoho histologického typu)
2Sex cord / gonadal stromal tumory
2.1Čisté formy
2.1.1Nádor z Leydigových buněk
2.1.2Nádor ze Sertoliho buněk
2.1.2.1Nádor ze Sertoliho buněk s velkými buňkami a s kalcifikacemi (Sertoli cell tumour with large cells and calcifications) (NSBVBK)
2.1.2.2Nádor ze Sertoliho buněk bohatý na lipidy
2.1.3Nádor z granulózových buněk
2.1.3.1Adultní typ granulózového tumoru
2.1.3.2Juvenilní granulózový tumor
2.1.4Thecom/fibrom
2.2Inkompletně diferencované sex-cord/gonadal stromal tumory
2.3Smíšené formy
2.4Neklasifikovatelné formy
3Nádory obsahující germinální a sex-cord/gonadal stromal elementy
3.1Gonadoblastom
3.2Smíšené nádory z germinálních a sex-cord/gonadal stromal buněk - neklasifikovatelné
4Různé nádory
4.1Karcinoid
4.2Nádory připomínající ovariální tumory
5Lymfoidní a hematopoetické tumory
5.1Lymfom
5.2Plasmocytom
5.3Leukemie
6Nádory ze sběrných duktů a rete testis
6.1Adenom rete testis
6.2Karcinom rete testis
7Nádory tunica albuginea, nadvarlete, spermatického provazce, podpůrných struktur a appendixu
7.1Adenomatoidní tumor
7.2Mezoteliom
7.3Adenom
7.4Karcinom
7.5Melanotický neuroektodermální tumor
7.6Desmoplastic small round cell tumour
8Nádory měkkých tkání
9Neklasifikovatelné tumory
10Sekundární tumory
 
B.N E N Á D O R O V É   L É Z E
1Noduly nezralých tubulů
2Testikulární léze u adrenogenitálního syndromu (AGS)
3Testikulární léze u „androgen insensitivity" syndromu (AIS)
4Předčasné nodulární dozrávání
5Tzv. specifická orchitis
6Nespecifická orchitis
7Granulomatózní orchitis
8Malakoplaie
9Ektopie nadledvin
10Fibromatózní periorchitis
11Funikulitis
12Residua po mekoniové peritonitidě
13Spermatický granulom
14Vasitis nodóza
15Sklerozující lipogranulom
16„Gonadal splenic fusion"
17Mezonefrická rezidua
18Endometrióza
19Epidermální cysty
20Cystická dysplasie
21Mezoteliální cysta
22Různé

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz