Zpět na titulní stránku

Doporučené monografie


Eble, J., N., Sauter, G., Epstein, J., I., Sesterhenn, I., A.: Tumors of the urinary system and male genital organs. Lyon (IACR Press), 2004, 359 str.

Monografie věnovaná nádorům ledvin, vývodných močových cest a patologii mužského genitálu vycházející v řade tzv. "modrých knih". Jde o zatím poslední WHO klasifikaci. Zařazena je řada nových jednotek, doplněny jsou některé nové poznatky. Jako každá WHO je i současná klasifikace spíše konzervativní, na druhou stranu obsahuje řadu heterogenních jednotek, které nepochybně budou v budoucnu přesněji definovány. Klasifikace nádorů urogenitálního traktu rozhodně patří mezi "zlatý střed", který je určen pro potřeby rutinní medicíny.

Obálka knihy


Obálka knihy

Young, R., Scully, R.: Testicular tumors. ACCP Press, CHicago,1990, 230 stran

Podle našeho názoru nejlepší monografie, která byla o nádorech varlete vydána. Kniha je členěna na kapitoly: Předmluva; Klasifikace a Staging; Germinální tumory: seminomy; Germinální tumory: Non-seminomatózní nádory, okultní nádory, efekty chemoterapie; Intratubulární germinální neoplasie; Sex-cord stromal tumory; Tumory a nádorovité léze u intersexuálních poruch, Hemopoetické nádory a metastázy, Různé nádory včetně nádorů testikulárních adnex; Nenádorové léze; Rejstřík.

Kniha je psána přehledně a jasně. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny velmi ilustrativními a reprezentativními barevnými fotografiemi jednotlivých lézí.


Mostoffi, F., K., Sesterhenn, I., A.: Histological typing of testis tumours. 2. vyd., Springer Verlag, Berlin.

Předposlední WHO klasifikace testikulárních nádorů.

Obálka knihy


Obálka knihy

Ulbright T., M., Amin M., B., Young R., H.: Atlas of tumor pathology. Tumors of the testis, adnexa, spermatic cord and scrotum. AFIP, Washington, D.C., 1999, 385 stran

Třetí vydání klasické monografie AFIPu ve standardní úpravě a kvalitě, na kterou jsou čtenáři těchto svazků zvyklí. Jde o precizní zpracování tématu, včetně popisu zánětlivých a pseudotumorózních lézí. Text je zpracován v 9 hlavních kapitolách. Vše je doplněno vynikajícími, převážně barevnými fotografiemi.


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz