Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Tato klinická část webových stran o nádorech varlat je jen krátkým přehledem. Má sloužit patologům pro základní orientaci v problematice. Předpokládáme, že text bude využíván i studenty lékařských fakult a jiných zdravotnických škol, lékaři první linie a lékaři oborů, které se okrajově s muži s nádory varlat setkají. Pro lékaře specializující se v urologii a onkologii je text nedostatečný.

Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
prim. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
(autoři klinické části)


Index


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz