Zpět na titulní stránku

Laické dotazy

Je nutné si uvědomit, že prakticky všechna onemocnění varlete a okolních struktur nelze léčit bez pomoci lékaře. Všechny níže popsané stavy vyžadují odbornou lékařskou diagnostiku a léčbu. Přestože nejde o orgán bezprostředně nutný pro život, může jít o místo vzniku onemocnění, která život významně ohrožují. Je nutné zdůraznit, že většina zhoubných nádorů varlete je v současné době velmi dobře léčitelná a u převážné většiny případů bývá jediným problémem odkládání návštěvy lékaře pacientem a z toho vyplývající pozdní stádium nemoci, kdy současná medicína není schopná takový stav zvládnout a pacient mnohdy zbytečně umírá.


Celkově zvětšené varle

Může se jednat o zánětlivý proces, který postihuje tkáň varlete (popřípadě obou varlat) a přilehlých struktur jako celek, může se však jednat o nádorové postižení. Pokud jde o náhle vzniklé bolestivé zvětšení obou varlat doprovázené teplotou, pravděpodobněji se bude jednat o zánětlivý proces (např. v rámci příušnic), jde-li o postupně vznikající nebolestivý proces, může se jednat o nádorové onemocnění (zejména jde-li o proces jednostranný).


Hmatný útvar varlete či okolních tkání

Pokud si pacient nahmatá útvar na varleti či v jeho blízkém okolí, je nutné nejprve zcela jednoznačně vyloučit nádorové onemocnění. Samozřejmě se rovněž může jednat o lokalizovaný zánětlivý proces či městnavé postižení žilního systému varlete, ale na tuto možnost není dobré spoléhat. I v případě, že jde o nádorové onemocnění, nemusí být nádor zhoubný.


Náhle vzniklé zvětšení varlete či vznik bolestivého útvaru v oblasti šourku

Může se jednat o úrazovou záležitost či o tzv. torzi (otočení) celého varlete, kdy se varle otočí kolem své podélné osy a dojde k zamezení přítoku a odtoku krve, čímž varle poměrně rychle odumře. Včasný chirurgický zákrok je jedinou možností léčby. Mohlo by se jednat rovněž o uskřinutí tzv. appendixu testis. Další příčinou může být akutní zánětlivý proces v oblasti varlete nebo nadvarlete. Vzácněji může podobný stav vzniknout při náhle vzniklém krvácení do nádoru varlete, který byl do té doby tzv. němý, bez klinických příznaků.


Zvětšení prsních žláz u mužů

Zvětšení prsních žláz u mužů (tzv. gynekomastie) je po pubertě projevem hormonální nerovnováhy a svědčí o tvorbě nadměrného množství některých hormonů. Může to být způsobeno, MIMO JINÉ, i aktivitou určitých typů nádorů varlete.


Doprovodné příznaky

Pozornost je třeba věnovat i dalším průvodním znakům při postižení varlete, jako např. bolest, otok, zarudnutí, potíže s močením či horečka, což může přispět k co nejrychlejšímu stanovení diagnózy a odpovídající léčbě nemocného. Jedině včasná návštěva lékaře umožňuje přiměřenou a úspěšnou léčbu.


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz